Polityka prywatności i plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu z pomocami terapeutycznymi KROPKA jest skierowana do Użytkowników Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z możliwością korzystania z serwisu w sposób znacznie ograniczony.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

3. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”),podanych przez Klienta w związku z korzystaniem z określonych funkcji serwisu jest Piotr Glazar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Glazar Sklep z pomocami terapeutycznymi KROPKA z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/32 30-613 Kraków zwanej dalej SPRZEDAWCĄ.

Kontakt z administratorem możliwy jest przy użyciu formularza kontaktowego lub drogą mailową na adres: biuro@kropka-sklep.pl

4. Cel zbierania danych osobowych:

– Dane przetwarzane do przedstawienia oferty i realizacji Zamówienia

Dane osobowe jakie są potrzebne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, adres e mail, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie w tym numer rachunku bankowego.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu.

– Dane przetwarzane do rozpatrzenia reklamacji/zwrotu/wymiany towaru

W celu rozpatrzenia roszczeń klienta względem Sprzedawcy, Sprzedawca może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania w przypadku zwrotu lub wymiany towaru, numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy

– Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, adres email, adres IP, numer zamówienia

– Dane przetwarzane w celu działań marketingowych. Podczas wizyty Klienta na stronie Sprzedawcy lub na profilu sprzedawcy w portalach społecznościowych, Sprzedawca może przetwarzać dane gromadzone w plikach cookies lub pixel. Do tego celu Sprzedawca wykorzystuje jedynie dane pseudonimizowane. Służą one do opracowania atrakcyjnej oferty reklamowej dopasowane indywidualnie uwzględniając preferencje Klienta, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów. Więcej na ten temat w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności.

– Dane przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego

– Dane przetwarzane w celu powiadomień o wydarzeniach i ofertach za pośrednictwem newslettera.

5. Pliki cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu.

Sprzedawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach: zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania ze strony Sklepu.

Każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy jednak pamiętać, że takie ustawienie przeglądarki może mieć wpływ na funkcjonalność Sklepu i może skutkować brakiem możliwości finalizacji Zamówienia.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep . Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

6. Udostępnianie danych osobowych Klienta innym podmiotom

W celu realizacji zawartej z klientem Umowy Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w procesie realizacji Zamówienia. Są to firmy obsługujące szybkie płatności (jeżeli Klient wybierze taką opcję płatności), księgowość i firmy kurierskie dostarczające Zamówienie na adres wskazany przez klienta w Zamówieniu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

8.Zabezpieczenia chroniące dane osobowe Klientów

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto Sklep oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

9. Prawa i obowiązki Klienta

Klient Sklepu ma prawo do wglądu do Swoich danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy Sprzedawcy, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przeniesienia danych osobowych.

Może tego dokonać kontaktując się z administratorem bazy w sposób podany w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 roku